+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای خدا! مادر من باز به من ده
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟
 ناله بدل شد گره، راه نيستان کجاست؟
 گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 کی باشد و کی؟
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 ياد روزگار شيرين، خاطرات عشق ديرين
 آغاز گشته زندگی (چون سحر)

برگ نخست » موسیقی » بی تو گلگشت چمن ای گل بدن نايد خوشم
۳.۸
امتیاز: ۳.۸ | مجموع آراء: ۵
بی تو گلشگت چمن
بی تو گلگشت چمن ای گل بدن ناید خوشم
ساغر و مینا و پای نسترن ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن

سر به صحرا می زنم مانند مجنون بعد از این
زندگانی هیچ در شهر و وطن ناید خوشم

ناید خوشم
ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن ای گل بدن ناید خوشم
ساغر و مینا و پای نسترن ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن

نیستم پروانه تا دور هر شمعی پرم
جز به دور شمع رویت پر زدن ناید خوشم

ناید خوشم
ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن ای گل بدن ناید خوشم
ساغر و مینا و پا
ساغر و مینا و پای نسترن ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن
بی تو گلگشت چمن ای گل بدن ناید خوشم

بی تو گلگشت چمن
بی تو گلگشت چمن...

بشنوید:


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *