+ - x
 » دیگر ترانه ها
 نی، نی، هرگز، هرگز
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 ناله بدل شد گره، راه نيستان کجاست؟
 شادی کنيد ای دوستان، من شادم و آسوده ام
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
 از دستت فغان، فغان دارم
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
 ایا صياد رحمی کن مرنجانيد جانم را
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت

برگ نخست » موسیقی » بی وفا يارم کرده غم بارم
۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۶
بی وفا یارم کرده غم بارم
بشنو ای آشنا از دل زارم
بین ما هر چه بود، زیر چرخ کبود
شد نهان ای دریغ هر چه بود و نبود
روز و شب نالان، اشک و خون باران
سینه یی همچو خون من ز غم دارم

دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *