+ - x
 » دیگر ترانه ها
 شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره
 دست از طلب ندارم تا کام من بر آيد
 تا كی به تمنای وصال تو يگانه
 حسنت رباید آب و تاب
 خواب از چشمانم ربودی
 نبری گمان که مفتی بخدا رسيده باشی
 اگر اين آسمان ستاره نداشت
 بخدا تنگست دلم
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
 صبح دميد و روز شد، يار بدين بهانه رفت

برگ نخست » موسیقی » بوی تو خيزد هنوز بوی تو از بسترم
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۱۵
بوی تو خیزد هنوز بوی تو از بسترم
ای لب نوشین بماند داغ تو بر پیکرم
بسترم آشفته است بوی ترا میدهد
لیک تهی مانده است جای تو در بسترم
از تو همین آرزوست چون شب دوشین من
باز شب دیگرم باش شب دیگرم
بوی تو خیزد هنوز بوی تو از بسترم

تا کنون ۴ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

fatima.hussaini5@gmail.com:

ذره ای بی حاصلم مهردرخشانتوي
درهمه ذرات جان مهر تومی پرورم
I love Ahmad Zahir
صیام نایاب:

این آهنگ را که می شنوم گریه ام می گیرد.

احمد ظاهر, دوستت دارم
صیام نایاب:

زره ای بی حاصلم مهر درخشان تویی
در همه ذرات جان مهر تو می پرورم
Aminullah Altaf:

واقعا زیباست ... روحش شاد
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *