+ - x
 » دیگر ترانه ها
 شب چو در بستم و مست از می نابش کردم
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 بیاييد که گلزار دميده ست
 بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
 از پيش من برو که دل آزارم
 ای دل،ای دل، دل دیوانه
 شبهاي ظلمانی، ميان طوفان ها
 شبهای روشن
 بريده باد پای من، اگر رود بخانه اش

برگ نخست » موسیقی » آخر ای دریا
۴.۸
امتیاز: ۴.۸ | مجموع آراء: ۱۰
آخر ای دریا
آخر ای دریا

آخر ای دریا
آخر ای دریا

تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

عمربی پا گر نه ای
هردم چراپا در گریزی
ذوق هستی گر نه ای
آخر چرا سامانه داری

آخر ای دریا
کجا جویم سراغ منزلت را
در چه پیدایی نهانی
در چه سرحد خانه داری
تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن

تا کجا خواهی رمیدن
تا به کی خواهی تپیدن
گه به ساز شمع سوزی
گه پر پروانه داری

گه پر پروانه داری

آخر ای دریا
تو هم چون من دل دیوانه داری
تو هم چون من دل دیوانه داری
موج بر کف
شور درسر
نالۀ مستانه داری

ضیا قاریزاده

بشنوید:


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *