+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای که از يار نشاط می طلبی، يار کجاست؟
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 ای آه سحرگاه تو آخر اثری بخش
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 ترا افسون چشمانم ز ره برده ست می دانم (دعوت)
 اگر عشق باشد
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا

برگ نخست » موسیقی » از تنگنای محبس تاریکی
۴.۹
امتیاز: ۴.۹ | مجموع آراء: ۷
از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

[تکرار یکبار]

آه ای خدا چگونه ترا گویم
کز جسم خویش خسته و بیزارم
هرشب بر آستان جلال تو
گویی امید جسم دگر دارم

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

تنها تو آگه ای و تو میدانی
اسرار آن خطای نخستین را
تنها تو قادری که ببخشایی
بر روح من صفای نخستین را

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

[سه بار تکرار تا پایان ترانه]

ترانه سرا: فروغ فرخزاد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *