+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مگر خدا ز رقيبان ترا جدا بکند
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 دزد عشقم من و ديشـب ره دلـها زده ام
 بيا بريم به سنگ ران جمله خوبان هموجس
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 تنهاترین مرد زمینم
 ليلی، ليلی، ليلی جان، دل مه کردی ويران
 اشک های من همچون قطره های باران است

برگ نخست » موسیقی » از تنگنای محبس تاریکی
۴.۹
امتیاز: ۴.۹ | مجموع آراء: ۷
از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

[تکرار یکبار]

آه ای خدا چگونه ترا گویم
کز جسم خویش خسته و بیزارم
هرشب بر آستان جلال تو
گویی امید جسم دگر دارم

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

تنها تو آگه ای و تو میدانی
اسرار آن خطای نخستین را
تنها تو قادری که ببخشایی
بر روح من صفای نخستین را

از تنگنای محبس تاریکی
از منجلاب تیرۀ این دنیا
بانگ پر از نیاز مرا بشنو
آه، ای خدای قادر بی همتا

[سه بار تکرار تا پایان ترانه]

ترانه سرا: فروغ فرخزاد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *