+ - x
 » دیگر ترانه ها
 گفتم که ميخواهم تُرا باور مکن، باور مکن
 به سنگ غم زدی پيمانه ام را
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 بوی تو خيزد هنوز بوی تو از بسترم
 ناله بدل شد گره، راه نيستان کجاست؟
 از یادت من برفتم
 ای که از کلک هنر نقش دل انگیز خدایی
 وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانه می گردم (مجلسی)
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
 کاشکی، کاشکی مرا با خود داشتی

برگ نخست » موسیقی » از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
۳.۹
امتیاز: ۳.۹ | مجموع آراء: ۱۰
خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

قلم آرزو به لوح بلند
نقش دیگر به یادگار کشید
دل من مرده بود از غم تو
بس که یک عمر انتظار کشید

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

تو که رفتی و ترک من کردی
با چه پایی به دیدنت آیم
ای که با دیگران هم آغوشی
بی تو من سالهاست تنهایم

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *