+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بی وفا يارم کرده غم بارم
 بت نازنينم، مه مهربانم
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 بیاييد که گلزار دميده ست
 من نينوازم، من نينوازم
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
 نو بهار آمد و شد زنده جهان بار دگر
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 با آن همه قول و قرار و پيمان

برگ نخست » موسیقی » از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۹
خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

قلم آرزو به لوح بلند
نقش دیگر به یادگار کشید
دل من مرده بود از غم تو
بس که یک عمر انتظار کشید

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی

خبر آورده اند آمده یی
از سفر بعد سالهای دراز
باز هم دل هوای عشق تو کرد
چون کبوتر که می کند پرواز

تو که رفتی و ترک من کردی
با چه پایی به دیدنت آیم
ای که با دیگران هم آغوشی
بی تو من سالهاست تنهایم

از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی
از سفر خوش آمدی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *