+ - x
 » دیگر ترانه ها
 اشک های من همچون قطره های باران است
 آه چه خوش آمدی، صفا کردی
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 کی باشد و کی؟
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 به کس چی؟
 توبه، توبه، از شب هجران توبه
 از پيش من برو که دل آزارم
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 آغاز گشته زندگی (چون سحر)

برگ نخست » موسیقی » از غمت ای نازنين ، عزم سفر ميکنم
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۲۷
از غمت ای نازنین ، عزم سفر میکنم
قبله ی خود بعد از این ، سوی دگر میکنم
میروم و میبرم ، داغ جفایت به خویش
هجر و وصال ترا ، خاک به سر میکنم
تا نخورد دیگری ، باز فریب ترا
در همه جا از غمت ، غلغله سر میکنم
قصه ی جور ترا ، ای بت نا آشنا
با دل پر غصه و دیدۀ تر میکنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *