+ - x
 » دیگر ترانه ها
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!
 با خبر باش
 گر زلف پُريشانت در دست صبا افتد
 آهسته برو
 عاشقم، عاشق به رويت، گر نميدانی بدان
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 شبی ز شبها، من و تو تنها
 نميخواهم ترا، ای دخت مغرور!
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *