+ - x
 » دیگر ترانه ها
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 عاشق شده ام گواهم اينست
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 خدا بود يارت، قرآن نگهدارت
 آخر ای دریا
 ياد آن سرو روان آيد همی
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *