+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 من غلام قمرم، غير قمر هيچ مگو
 بگذار بگريم من و بگذار بگريم
 نی، نی، هرگز، هرگز
 هر جا که سفر کردم، تو همسفرم بودی
 از دستت فغان، فغان دارم
 زبان را نمی فهمی، نگاهم را نمی بينی
 سحر میگفت بلبل باغبان را
 دلبرا گر تو یار من باشی
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *