+ - x
 » دیگر ترانه ها
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 بیاييد که گلزار دميده ست
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 اگر ز خلق ملامت و گر ز کرده ندامت (فروغ امید)
 امشب شده ام مست که مستانه بگريم
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 هر جا که سفر کردم، تو همسفرم بودی
 من نينوازم، من نينوازم
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن
 اگر عشق باشد

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *