+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تو برايم مقدسی
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 بوی تو خيزد هنوز بوی تو از بسترم
 باز آی و کنارم بنشين تا به تو گويم
 ای یار خوب من ای باوفا
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 ای شعله ی حزين
 اين چه عشقيست که در دل دارم؟
 بنازم قلب پاکت، مادر من
 به سنگ غم زدی پيمانه ام را

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *