+ - x
 » دیگر ترانه ها
 همه يارانم به پريشانی، که سيه شام و سحری دارم
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 چشم به راهت دل به يادت گريه کردم
 ياد آن سرو روان آيد همی
 شبهای روشن
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *