+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 وای من بيهوده ام
 از اینجا تا شمالی کار دارم (شمالی)
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 چشم سيه داری قربانت شوم من
 اگر عشق باشد
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
 تا بجفايت خوشم، ترک جفا کرده يی
 من در سرای تو شور دگر دارم

برگ نخست » موسیقی » اشک های من همچون قطره های باران است
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۱
اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

شکایت ها دارم پیش کی گویم؟
افسوس ندارم محرم رازم

اشک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم

دستم به دامانت روز قیامت
این بود سوالم، بده جوابم

شک های من همچون قطره های باران است
قطره های باران است پیش یارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *