+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ترا افسون چشمانم ز ره برده ست می دانم (دعوت)
 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 با خبر باش
 برايم گريه کن امشب، که تنها امشبم با تو
 ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا
 گفتم که ميخواهم تُرا باور مکن، باور مکن
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 خودت ميدانی گل من، خودت ميدانی
 ز جان من چه ميخواهی؟ تو رفتی بی تو من مُردم
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا

برگ نخست » موسیقی » افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
۳.۷
امتیاز: ۳.۷ | مجموع آراء: ۶
افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
آتش بجان این قمر زود رس گرفت
دانی امید زندگیم بود عشق تو
رفتی و عشق آنچه به من داد، پس گرفت
تا کی خدا خدا کنم، این دل ز دست تو
شد نا امید و دامن آن داد رس گرفت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *