+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای شعله ی حزين
 گر چه چشم تو پی بردن دلهاست هنوز
 نميدانم به روی کی بخندم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانه می گردم (مجلسی)
 آهنگ زندگی خواند به گوش من
 ترا افسون چشمانم ز ره برده ست می دانم (دعوت)
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
 از چشم تو چون اشک سفر کردم و رفتم
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست

برگ نخست » موسیقی » افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
۳.۷
امتیاز: ۳.۷ | مجموع آراء: ۶
افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
آتش بجان این قمر زود رس گرفت
دانی امید زندگیم بود عشق تو
رفتی و عشق آنچه به من داد، پس گرفت
تا کی خدا خدا کنم، این دل ز دست تو
شد نا امید و دامن آن داد رس گرفت


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *