+ - x
 » دیگر ترانه ها
 همه روز از تو به قهرم
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 از سفر خوش آمدی (خبر آورده اند آمده یی)
 تنهاترین مرد زمینم
 امشب شده ام مست که مستانه بگريم
 پوشيده چون جان ميروی اندر ميان جان من
 ای هموطن! ای نيروی بالنده ی جاويد
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت

برگ نخست » موسیقی » اگر اين آسمان ستاره نداشت
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۵
اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم

در چمن لاله گر نمی خندید
از شفق برگ لاله می چیدم

اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم

با هزاران شقایق وحشی
گرد چشمت پیاله می کردم

اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم
تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

مرتضی:

خیلی زیبا، احمد صدایت صده ها دلتنگی نبودنت را زنده خواهد نگه داشت.
حمید نوین:

بي حد زيبا!
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *