+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تنهاترین مرد زمینم
 ای هموطن! ای نيروی بالنده ی جاويد
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
 تنها تويی، تنها تويی، در خلوت تنهاييم
 گفتی که می بوسم تُرا گفتم تمنا می کنم
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 شبی را با من ای ماه سحرخيزان سحر کردی (مرغ بهشتی)
 کجکی ابرويت نيش گژدم است
 پر کن پياله را
 همه روز از تو به قهرم

برگ نخست » موسیقی » اگر اين آسمان ستاره نداشت
۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۱۵
اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم

در چمن لاله گر نمی خندید
از شفق برگ لاله می چیدم

اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم

با هزاران شقایق وحشی
گرد چشمت پیاله می کردم

اگر این آسمان ستاره نداشت
چشم خود را ستاره می کردم
تا بیاویزد از بر و دوشم
اشک را گوشواره می کردم
تا کنون ۲ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

مرتضی:

خیلی زیبا، احمد صدایت صده ها دلتنگی نبودنت را زنده خواهد نگه داشت.
حمید نوین:

بي حد زيبا!
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *