+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
 من در سرای تو شور دگر دارم
 گر چه رفتی از برم اما فراموشم مکن
 هر چند که دور از تو و پيش دگرانم
 تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟
 يار با ما بيوفايی ميکند
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 عاشق شده ام گواهم اينست
 ای نام غمت ترانه ی من

برگ نخست » موسیقی » اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم
۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۴
اگر پنهان
اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم

و گر نادان
و گر نادان
و گر نادان بود دانا، من آن دانای نادانم

اگر پنهان
اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم

همای گلشن قدسم
همای گلشن قدسم نه صید دانه و دامم
نه صید دانه و دامم

تذرو باغ
تذرو باغ
تذرو باغ فردوس ام، نه مرغ این گلستانم

اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم

و گر نادان
و گر نادان
و گر نادان بود دانا، من آن دانای نادانم

من آن هوشیار سرمستم
من آن هوشیار سرمستم، که نبود بی قدح دستم
که نبود بی قدح دستم

نگویم نی
نگویم نی
نگویم نیستم، هستم، بلی هم این و هم آنم

اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم

اگر نادان
اگر نادان بود دانا، من آن دانای نادانم

سپهر مهر را ماهم
سپهر مهر را ماهم، جهان عشق را شاهم
جهان عشق را شاهم

بتان را آ
بتان را آستین بوسم، مغان را آفرین خوانم

اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم

اگر نادان
اگر نادان
اگر نادان
اگر نادان بود دانا، من آن دانای نادانم

اگر پنهان
اگر پنهان
اگر پنهان بود پیدا، من آن پیدای پنهانم...

متن غزل از خواجوی کرمانی

خواجوی کرمانی

بشنوید:


تا کنون ۱ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

حمید ر.ا:

خیلی عالی
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *