+ - x
 » دیگر ترانه ها
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 به آسمان بگوييد، به دلبران رسانيد
 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 چشم سيه داری قربانت شوم من
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 دانم چرا چشمان تو اشک آتشبار دارد

برگ نخست » موسیقی » اگر تو يارک من باشی
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۶
اگر تو یارک من باشی ، من بدنیا غمی ندارم
اگر تو مهمان من باشی ، من بدنیا همه را دارم
اگر یک شب تو آیی به برم ، همه گلها بسرت می پاشم
اگر تو یاد نمایی از من ، از خوشی تا به سحر می گویم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم
اگر یک شب مهربان شوی ، از روی لطف بگیری خبرم
اگر از ناز برویم خندی بکشم دردی را بچشم سرم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منیی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *