+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ميخندم اگر امشب، با ياد تو ميخندم
 همچو نی مينالم از سودای دل
 زيبا نگارم به من نگاه کن
 به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم
 اگر سبزه بودم بدامان صحرا
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
 ای که از يار نشاط می طلبی، يار کجاست؟
 از پيش من برو که دل آزارم
 بیوفايی مکن ای نگارم

برگ نخست » موسیقی » اگر تو يارک من باشی
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۶
اگر تو یارک من باشی ، من بدنیا غمی ندارم
اگر تو مهمان من باشی ، من بدنیا همه را دارم
اگر یک شب تو آیی به برم ، همه گلها بسرت می پاشم
اگر تو یاد نمایی از من ، از خوشی تا به سحر می گویم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم
اگر یک شب مهربان شوی ، از روی لطف بگیری خبرم
اگر از ناز برویم خندی بکشم دردی را بچشم سرم
که تو دلدار منی ، که تو جانان منیی
که تو غمخوار منی ، دوستت دارم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *