+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تنهاترین مرد زمینم
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 اشک های من همچون قطره های باران است
 اگر عشق باشد
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 ای نازنين از عشق تو، ديوانه ام، ديوانه ام
 ای نام غمت ترانه ی من
 آهسته برو

برگ نخست » موسیقی » اگر سبزه بودم بدامان صحرا
۴.۲
امتیاز: ۴.۲ | مجموع آراء: ۹
اگر سبزه بودم بدامان صحرا
سراغ تو را از صبا می گرفتم
اگر آب بودم به آغوش دریا
سراغ ترا تا خدا می گرفتم
اگر چنگ بودم به صد ناز و افسون
به دامان پر مهر تو می سرودم
اگر مهربان بودی ای نازنینم
زخوبان ترا و ترا می ستودم


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

ک.ع:

عالی است بار وبار شنیدم ممنون .سبز باشی.
فخریزاده:

دوستان عزیز و جوانان پر کار سلام و درود بر شما. سایت وزینیست پنجره; همیشه باز اش نگهدارید. 
اگر امکان داشته باشد آخر مصرع ششم را تصحیح نمائید.
« می غنودم» میباشد نه «میسرودم».  موفق و مؤید باشید.  
 
باعرض حرمت   
 فخریزاده 
امان الله " قویاش ":

بسیار زیبا و دلنشین است محترم امید برما نیز سری بزنید . قویاش تان
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *