+ - x
 » دیگر ترانه ها
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
 تنها شدم، تنها!
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
 افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
 پر کن پياله را
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟
 به ساغر نقل کرد از خم شراب، آهسته آهسته
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم

برگ نخست » موسیقی » اگر سبزه بودم بدامان صحرا
۳.۹
امتیاز: ۳.۹ | مجموع آراء: ۱۰
اگر سبزه بودم بدامان صحرا
سراغ تو را از صبا می گرفتم
اگر آب بودم به آغوش دریا
سراغ ترا تا خدا می گرفتم
اگر چنگ بودم به صد ناز و افسون
به دامان پر مهر تو می سرودم
اگر مهربان بودی ای نازنینم
زخوبان ترا و ترا می ستودم


تا کنون ۳ دیدگاه بر این سروده نوشته شده است   پنهان نمودن

ک.ع:

عالی است بار وبار شنیدم ممنون .سبز باشی.
فخریزاده:

دوستان عزیز و جوانان پر کار سلام و درود بر شما. سایت وزینیست پنجره; همیشه باز اش نگهدارید. 
اگر امکان داشته باشد آخر مصرع ششم را تصحیح نمائید.
« می غنودم» میباشد نه «میسرودم».  موفق و مؤید باشید.  
 
باعرض حرمت   
 فخریزاده 
امان الله " قویاش ":

بسیار زیبا و دلنشین است محترم امید برما نیز سری بزنید . قویاش تان
 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *