+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای هموطن! ای نيروی بالنده ی جاويد
 شبهاي ظلمانی، ميان طوفان ها
 ترسم آزاد نسازد ز قفس صيادم
 افسوس که عشق پاک تو رنگ هوس گرفت
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 پيری رسيد و فصل جوانی دگر گذشت
 زندگی آخر سر آيد، بندگی در کار نيست
 گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو؟
 نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی
 يارک من تو چرا خوش باور هستی گلم

برگ نخست » موسیقی » آغاز گشته زندگی (چون سحر)
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۱۱
چون سحر روشن چراغ زندگی
بر زمین و آسمان زندگی
لحن داوودی به گوش مردمان،
مردمان ناتوان
شد طنین انداز،
ختم ساز این بندگی
آغاز گشته زندگی
آزاد از بیم فنا
آغاز شد پایندگی
دور سر افرازیست
آزاد از شرمندگی
پیر و برنای وطن
کودکان و مرد و زن
با سرور و با نشاط
کف زنان شادی کنان
یک سخن به یک زبان:
ای تو امید جوان و پیر مان
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما
خوش آمدی ، خوش آمدی
با اتحاد دست دهیم
با اتفاق همدگر
بنای عدل پایدار
بنای عدل آمدی
به این نظام نوین
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی ، خوش آمدی
خوش آمدی غرور ما
خوش آمدی سُرور ما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *