+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای رشک گلها، دادی فريبم
 بهار آمد
 دلبرا گر تو یار من باشی
 کامی نرانده ايم و دل از دست داده ايم
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 پيدا شد و پيدا شد، گمگشته ی ما امشب
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 گاه در آغوش اين، گاه در آغوش آن
 من در اين ويرانه منزل گنج ها گم کرده ام
 خودت ميدانی گل من، خودت ميدانی

برگ نخست » موسیقی » امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
۳.۴
امتیاز: ۳.۴ | مجموع آراء: ۹
امشب به یاد روی تو غوغا کنم ، غوغا کنم
دل را بدست غم دهم ، بس شکوه از دنیا کنم
امشب بیاد عشق تو ، با اشک خود تنها شوم
آنقدر زاری ها کنم ، تا سیل خون بر پا کنم
خندی به عشق پاک من ، گویی که من دیوانه ام
گویی من دیوانه خود در ساغر و مینا کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *