+ - x
 » دیگر ترانه ها
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 اشک های من همچون قطره های باران است
 از تو دورم
 کی باشد و کی؟
 گفتی که می بوسم تُرا گفتم تمنا می کنم
 ای ساربان آهسته رو کارام جانم می‌رود
 حسنت رباید آب و تاب
 آغاز گشته زندگی (چون سحر)

برگ نخست » موسیقی » او دلبر اگر تو يار من باشی
۴.۴
امتیاز: ۴.۴ | مجموع آراء: ۵
او دلبر اگر تو یار من باشی
مونس شام تار من باشی
تو آنقدر میشوی عزیز بر دل من
کفر گویم ، خدای من باشی
هدف تیر دشمنان گردم
کز ره صدق یار من باشی
چه شد خطا ز من ای پری پیکر
که پر نمودی ز خون دلم ساغر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *