+ - x
 » دیگر ترانه ها
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 بیاييد که گلزار دميده ست
 آخر ای دریا
 رفت از برم دلستان روز و شب در فغان، آسمان
 آهسته برو
 وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانه می گردم (مجلسی)
 تنهاترین مرد زمینم
 اين شعر را برای تو ميگويم (شعری برای تو)
 رهان مرا از درد و ناتوانی

برگ نخست » موسیقی » اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۶
اولین عشقم تو بودی، آخرین عشقم تو بودی
رفتی از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی
درد و اندوهم فزودی، در سکوت نیمه شب ها
با خودم تنها نشستم، نغمه مرگم سرودم
کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم
خود بگو با من چه هستی؟ سرکش و مغرور و مستی
عشق یعنی نیمه مردن، رشته ی هستی بریدن
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم
آه ای عشق باز کجایی؟ از جهان غصه هایی
با دل افسردۀ من، سالها شد آشنایی
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *