+ - x
 » دیگر ترانه ها
 معشوقه بسامان شد تا باد چنين بادا
 ز همراهان جدايی مصلحت نيست
 خنده به لب های ترا
 روشنی چشمم، بی تو نتوانم
 اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
 به جز تو مونس ديگر درين ديار ندارم
 اين شعر را برای تو ميگويم (شعری برای تو)
 صبح دميد و روز شد، يار بدين بهانه رفت
 ای شعله ی حزين
 بنازم قلب پاکت، مادر من

برگ نخست » موسیقی » اولين عشقم تو بودی، آخرين عشقم تو بودی
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۶
اولین عشقم تو بودی، آخرین عشقم تو بودی
رفتی از من دل گرفتی، با گپ مردم نمودی
درد و اندوهم فزودی، در سکوت نیمه شب ها
با خودم تنها نشستم، نغمه مرگم سرودم
کاش هرگز من نبودم، کاش هرگز من نبودم
خود بگو با من چه هستی؟ سرکش و مغرور و مستی
عشق یعنی نیمه مردن، رشته ی هستی بریدن
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم
آه ای عشق باز کجایی؟ از جهان غصه هایی
با دل افسردۀ من، سالها شد آشنایی
کاش هرگز من نبودم ، کاش هرگز من نبودم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *