+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بگذرد، بگذرد، عمر من بگذرد
 آخرین شام آشنایی
 گل سبو بدوش آمد، ساغر خموشان کو؟
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 با آن همه قول و قرار و پيمان
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
 من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفايی
 صد ره در انتظارت، تا پشت در دويدم
 سرود شبانگاه
 ياد آن سرو روان آيد همی

برگ نخست » موسیقی » ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
ای بیخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی
عشق مرا نشناختی، با دیگران پرداختی
ما را پریشان ساختی، دل باختی دل باختی
روزم سیاه کردی و رفتی
بیتو به تنها ساختم، با رنج شبها ساختم
با چشم دریا ساختم، یعنی سراپا ساختم
تو ترک ما کردی و رفتی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *