+ - x
 » دیگر ترانه ها
 بیوفايی مکن ای نگارم
 ستاره ديده فرو بست و آرميد بيا
 امشب شده ام مست که مستانه بگريم
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 بگذار تا بگريم چون ابر در بهاران
 مرگ من روزی فرا خواهد رسيد
 بچه نشو ای دل
 تو برايم مقدسی
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 ای یار خوب من ای باوفا

برگ نخست » موسیقی » ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
ای بیخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی
عشق مرا نشناختی، با دیگران پرداختی
ما را پریشان ساختی، دل باختی دل باختی
روزم سیاه کردی و رفتی
بیتو به تنها ساختم، با رنج شبها ساختم
با چشم دریا ساختم، یعنی سراپا ساختم
تو ترک ما کردی و رفتی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *