+ - x
 » دیگر ترانه ها
 در دامن صحرا بی خبر از دنيا
 بياييد بياييد به ميدان خرابات
 دانم چرا چشمان تو اشک آتشبار دارد
 ناله کن ای دل شوريدۀ من
 آخر ای دریا
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 نه دل مفتون دلبندی، نه جان مدهوش دلخواهی
 وفا اگر ز کس بینم ز خود بیگانه می گردم (مجلسی)
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 نداند رسم ياری، بيوفا ياری که من دارم

برگ نخست » موسیقی » ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
ای بیخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
دیدی چو رنگ زرد من، ما را رها کردی و رفتی
عشق مرا نشناختی، با دیگران پرداختی
ما را پریشان ساختی، دل باختی دل باختی
روزم سیاه کردی و رفتی
بیتو به تنها ساختم، با رنج شبها ساختم
با چشم دریا ساختم، یعنی سراپا ساختم
تو ترک ما کردی و رفتی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *