+ - x
 » دیگر ترانه ها
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من
 هر چند که دور از تو و پيش دگرانم
 شد ابر پاره پاره، چشمک بزن ستاره
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
 چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چی هستی؟
 ای دل،ای دل، دل دیوانه
 بداغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی
 چه بيهوده چه ساده من عاشق خسته
 از تو دورم

برگ نخست » موسیقی » ای دزديده چشم از آهو
۴.۰
امتیاز: ۴.۰ | مجموع آراء: ۵
ای دزدیده چشم از آهو
آموخته افسون به جادو
صد وعده دادی وفا کو
ای فریبگر ای دروغگو
من با تو نمی ستیزم
از تو دیده خون ریزم
وقتی میخواهم گریزم
میگویی نرو عزیزم
آه چه بی رحمی تو مهرو
ای فریبگر از دروغگو


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *