+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی
 ای دزديده چشم از آهو
 ای که از يار نشاط می طلبی، يار کجاست؟
 ای بيخبر از درد من، بر آسمان شد گرد من
 گر چه مستيم و خرابيم چو شب های دگر
 گفتی که می بوسم تُرا گفتم تمنا می کنم
 امشب شده ام مست که مستانه بگريم
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 دزد عشقم من و ديشـب ره دلـها زده ام
 در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد

برگ نخست » موسیقی » ای رشک گلها، دادی فريبم
۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰
ای رشک گلها، دادی فریبم
ای وای و ای وا، دادی فریبم
عمریست خواهم یک بوسه زان لب
امروز و فردا، دادی فریبم
گفتم که نامت دیگر نگیرم
کردی دل آسا، دادی فریبم
گفتی به عشقت، بی پا و سر من
دیدم سراپا، دادی فریبم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *