+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ای که از يار نشاط می طلبی، يار کجاست؟
 سلطان قلبها
 بمان ای شب که تاريکی و بيداری، دلم خواهد
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی
 تا بجفايت خوشم، ترک جفا کرده يی
 از آن روز که پیمان با تو بستم
 ای نام غمت ترانه ی من
 تو با منی، تو با منی
 ميروی از من و لبريز فغانم، چه کنم؟
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه

برگ نخست » موسیقی » آهسته برو
۳.۵
امتیاز: ۳.۵ | مجموع آراء: ۱۷
خواهران و برادران مرا یاد کنید
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
تابوت مرا ز چوب شمشاد کنید
آهسته برو، ماه من آ هسته برو
سرو روان آهسته برو

تا بوت مرا قدم، قدم بردارید
آ هسته برو، سروی روان آهسته برو
در خاک سیاه مانده و فریاد کنید
آهسته برو، ماه من آهسته برو
سروی روان آهسته برو

قربانت شوم سفید گردن موره
آهسته برو، ماه من آهسته برو
کی امر خدا شود نشینیم جوره
کی امر خدا شود شویم آیینه مصاف
پای وازی شویم به دل نمانه غوره

آ هسته برو، ماه من آهسته برو
سروی روان آهسته برو
شاه روان آهسته برو

فرستنده: همایون عزیزی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *