+ - x
 » دیگر ترانه ها
 تنهاترین مرد زمینم
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 اين شعر را برای تو ميگويم (شعری برای تو)
 بريده باد پای من، اگر رود بخانه اش
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 کيستم من؟ رهنورد آواره و ديوانه يی
 ز جان من چه ميخواهی؟ تو رفتی بی تو من مُردم
 بی تو گلگشت چمن ای گل بدن نايد خوشم
 خبر داری که دين و عشق و ايمانم تويی جانا؟ اي جانا!
 وقتی که دل تنگست، فايده اش چيست آزادی؟

برگ نخست » موسیقی » باده ها خاليست
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۲
باده ها خالیست، خالی، ساغر و مینا کجاست؟
درب میخانه است بسته ، ساقی زیبا کجاست؟
من که ره گم کردۀ دشت جنونم، عاقلان
راه آرام سعادت های این دنیا کجاست؟
اختران پهلوی هم در آسمانها خفته اند
آخر آن چشمک زدن ها و تپیدن ها کجاست؟


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *