+ - x
 » دیگر ترانه ها
 خال به کنج لب يکی، طرۀ مشک و فام دو
 هنوز بر لب من، جای بوسه های تو است
 ای نیلگون دریای من، باز آمدم باز آمدم
 عاشقم، عاشق به رويت، گر نميدانی بدان
 آخرین شام آشنایی
 ای که از يار نشاط می طلبی، يار کجاست؟
 گفتی که می بوسم تُرا گفتم تمنا می کنم
 تو برايم مقدسی
 دزد عشقم من و ديشـب ره دلـها زده ام
 پيری رسيد و فصل جوانی دگر گذشت

برگ نخست » موسیقی » بخدا تنگست دلم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۳
بخدا تنگست دلم ، تنگست دلم
نه او آتش میگیرد ، نه زغم آب میشود
مگر از سنگست دلم ،
سنگست دلم ، سنگست دلم
پس آن چشم سیاه ، پس آن رنگ لبان
پس یک رنگی تو ، پس آن سادگی ها
پس پنهان دیدنت، پس طرز سخنت
ای گل تازه و تر، پس عطر بدنت
پس آن طرز نگاه، پس آن ناز و ادا
پس گفتار خوشت، پس آهنگ صدادیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *