+ - x
 » دیگر ترانه ها
 چه خواهی گفت روز حشر در پیش خدای من (مجلسی)
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 من اگر ديوانه ام زنجير کو؟
 يار با ما بيوفايی ميکند
 عشق من با تو بود، قلب من با تو بود
 گر کنی يک نظاره ميزيبد
 از پيش من برو که دل آزارم
 ای بُت بی رحم، شکار افگنم
 بهار جوانيم رفت، افسوس
 سوز قلبم جاودانی، سيل اشکم ارغوانی

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *