+ - x
 » دیگر ترانه ها
 ز جان من چه ميخواهی؟ تو رفتی بی تو من مُردم
 ليلی، ليلی، ليلی جان، دل مه کردی ويران
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 آسمان خاليست، خالی، روشنانش را که برد؟
 او دلبر اگر تو يار من باشی
 تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن
 تا لبش در نظرم ميگذرد
 عاشق شده ام گواهم اينست
 مانند من فسرده دلی در جهان مباد
 من مست و تو ديوانه، ما را کی برد خانه؟!

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *