+ - x
 » دیگر ترانه ها
 اشک های من همچون قطره های باران است
 نبری گمان که مفتی بخدا رسيده باشی
 بیاييد که گلزار دميده ست
 هر چند که دور از تو و پيش دگرانم
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست
 دل ز سودای دو چشم تو به ميخانه کند رقص
 تو گل ناز همه، سرو طناز همه
 خواب از چشمانم ربودی
 ای بُلبُل خوش الحان
 رو سر بنه ببالين تنها مرا رها کن

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *