+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دانم چرا چشمان تو اشک آتشبار دارد
 ترا صد بار گفتم که غلامت من
 ای خدا! مادر من باز به من ده
 من بار سنگينم مرا بگذار و بگذر
 وای من بيهوده ام
 خواب از چشمانم ربودی
 دلکم، ای دلکم، ای دلکم
 يار با ما بيوفايی ميکند
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *