+ - x
 » دیگر ترانه ها
 الهی من نميدانم، به علم خود تو ميدانی
 مرا چون قطرۀ اشکی ز چشم انداختی رفتی
 حاشا که من به موسم گل ترک می کنم
 باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 شبهای روشن
 اگر تو يارک من باشی
 بگو که گل نفرستد کسی به خانه ی من
 اگر عشق باشد
 ای یار خوب من ای باوفا

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *