+ - x
 » دیگر ترانه ها
 شب ظلمانيم امشب سياه از ديشب است، امشب
 کاش بودم لاله تا جويند در صحرا مرا
 امشب شده ام مست که مستانه بگريم
 از پيش من برو که دل آزارم
 من رانده ز ميخانه ام از من بگريزيد
 عجب صبری خدا دارد
 ياد روزگار شيرين، خاطرات عشق ديرين
 ماه هم ز ره رسيد ولی نارسيده رفت
 من در اين ويرانه منزل گنج ها گم کرده ام
 ای به ديده ام تاريک، ماه آسمان بی تو

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *