+ - x
 » دیگر ترانه ها
 اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم
 چرا ديشب به سوی من نميديدی، نميديدی
 بر خاطر آزاده، غباری ز کسم نيست
 امشب به یاد روی تو غوغا کنم، غوغا کنم
 ای به ديده ام تاريک، ماه آسمان بی تو
 هر چند که دور از تو و پيش دگرانم
 خدا بود يارت، قرآن نگهدارت
 ای قوم بحج رفته کجاييد کجاييد
 مرا آنروز گريان آفريدن، آفريدن
 نميخواهم ترا، ای دخت مغرور!

برگ نخست » موسیقی » از آن روز که پیمان با تو بستم
۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۸
از آن روز که پیمان با تو بستم
دو صد پیمان دیگر را شکستم
برای آنکه تنها از تو باشم
ز هر مهروی دیگر، دل گسستم
به جام و ساغرم کاری نباشد
که من پیمانه ی دیگر شکستم
از آن روز که پیمان با تو بستم
دوصد پیمان دیگر را شکستم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *