+ - x
 » دیگر ترانه ها
 دل ما هر چه ريش و خسته، بهتر
 از پيش من برو که دل آزارم
 از ناز چه می خندی ، بر ديده که می گريد ؟
 رقص بکن، شور بده خرمن زلفان
 دلم در عاشقی آواره شد، آواره تر بادا
 پنداشتم هميشه گل خاطر منی
 دست از طلب ندارم تا کام من بر آيد
 نی، نی، هرگز، هرگز
 از جهان بی رخ او صرف نظر می کنم
 از غمت ای نازنين ، عزم سفر ميکنم

برگ نخست » موسیقی » بنازم قلب پاکت، مادر من
۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳
بنازم قلب پاکت ، مادر من
بگردم دور خاکت ، مادر من
سیاه شد روزگار من سیاه شد
خدایا مادرم از من جدا شد
فلک با من چرا این ناروا کرد
که یکدم مادرم از من جدا کرد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *