+ - x
 » دیگر ترانه ها
 هرگز هرگز هرگز
 گذشت آنکه تو سر خيل دلبران بودی
 ای نازنين از عشق تو، ديوانه ام، ديوانه ام
 مُردم از درد و نمی آيی به بالينم هنوز (وفای شمع)
 چون درخت فروردين پر شکوفه شد جانم (يک دامن گل)
 من در سرای تو شور دگر دارم
 بهار آمد
 مبارک، مبارک، جمهوری ما مبارک!
 ليلی، ليلی، ليلی جان، دل مه کردی ويران
 مست شدم ساقی، مست شدم ساقی

برگ نخست » موسیقی » بنازم قلب پاکت، مادر من
۴.۷
امتیاز: ۴.۷ | مجموع آراء: ۳
بنازم قلب پاکت ، مادر من
بگردم دور خاکت ، مادر من
سیاه شد روزگار من سیاه شد
خدایا مادرم از من جدا شد
فلک با من چرا این ناروا کرد
که یکدم مادرم از من جدا کرد


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *