+ - x
 » از همین شاعر
 هذا سیدی، هذا سندی
 کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی
 شنیدی تو که خط آمد ز خاقان
 دم به دم از ره دل پیک خیالش رسدم
 گفتی شکار گیرم رفتی شکار گشتی
 جان و سر تو که بگو بی نفاق
 چند خسپیم صبوح است صلا برخیزیم
 ظلمت شب پرتو ظلمات من
 صلا یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد
 عشق را جان بی قرار بود

 » بیشتر بخوانید...
 منگنه
 شبی رکاب زدم شادمان بر اسب خیال
 مجال
 عصر بی فال
 می نوشتم بیت رنگین رنگ اگر می داشتم
 چرا چرا به بدی یاد می کنی نامم
 در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم
 شکوفه زار بود بسکه بوستان قفس
 دوشیزگان شعرم اگر نیست برقع پوش
 سر سرگشته ام سامان نداره

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

عاشقی در خشم شد از یار خود معشوق وار
گازری در خشم گشت از آفتاب نامدار
وانگهان چون گازری از گازران درویشتر
وانگهان چون آفتابی آفتاب هر دیار
ناز گازر چون بدید آن آفتاب از لطف خود
ابر پیش آورد اینک گازری باکار و بار
گفت تا گازر نخندد من برون نایم ز ابر
تا دل او خوش نگردد من نباشم برقرار
دسته دسته جامه های گازران از کار ماند
تا پدید آید که گازر اختیارست اختیار
هر کی باشد عاشق آن آفتاب از جان و دل
سر ز خاک پای گازر برندارد زینهار
گویم آن گازر که باشد شمس تبریزی و بس
کز برای او برآید آفتاب از هر کنار


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *