+ - x
 » از همین شاعر
 آن که مه غاشیه زین چو غلامان کشدش
 ای نور افلاک و زمین چشم و چراغ غیب بین
 بُتی کو زهره و مه را همه شب شیوه آموزد
 گر تو ملولی ای پدر جانب یار من بیا
 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
 گر چه در مستی خسی را تو مراعاتی کنی
 قصر بود روح ما نی تل ویرانه ای
 ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
 یک پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا
 امروز مها خویش ز بیگانه ندانیم

 » بیشتر بخوانید...
 دوگیتی را صلا از قرأت اوست
 حضرت بوش
 فریاد می زنم كه ای آدم ها! در نطفه بسته اند دهانم را
 در بیصدایی
 طرح
 ياد آن زمان که خط به رخت نارسيده بود
 قصهء دلکش نگار بگو
 کس نشد پيدا که در بزمت مرا ياد آورد
 پیری دیدم به خانهٔ خماری
 پادگان

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم
وقت است جان پاک را تا میر میدانی کنم
بیرون شدم ز آلودگی با قوت پالودگی
اوراد خود را بعد از این مقرون سبحانی کنم
نیزه به دستم داد شه تا نیزه بازی ها کنم
تا کی به دست هر خسی من رسم چوگانی کنم
آن پادشاه لم یزل داده ست ملک بی خلل
باشد بتر از کافری گر یاد دربانی کنم
چون این بنا برکنده شد آن گریه هامان خنده شد
چون در بنا بستم نظر آهنگ دربانی کنم
ای دل مرا در نیم شب دادی ز دانایی خبر
اکنون به تو در خلوتم تا آنچ می دانی کنم
در چاه تخمی کاشتن بی عقل را باشد روا
این جا به داد عقل کل کشت بیابانی کنم
دشوارها رفت از نظر هر سد شد زیر و زبر
بر جای پا چون رست پر دوران به آسانی کنم
در حضرت فرد صمد دل کی رود سوی عدد
در خوان سلطان ابد چون غیر سرخوانی کنم
تا چند گویم بس کنم کم یاد پیش و پس کنم
اندر حضور شاه جان تا چند خط خوانی کنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *