+ - x
 » از همین شاعر
 آدمیی، آدمیی، آدمی
 می گفت چشم شوخش با طره سیاهش
 گفتی مرا که چونی در روی ما نظر کن
 وقت آن شد که ز خورشید ضیایی برسد
 همچو گل سرخ بر و دست دست
 ای تو ز خوبی خویش آینه را مشتری
 در آب فکن ساقی بط زاده آبی را
 ای به انکار سوی ما نگران
 یار در آخرزمان کرد طرب سازیی
 تو چشم شیخ را دیدن میاموز

 » بیشتر بخوانید...
 برخیزم و عزم باده ناب کنم
 رشته های پولادین
 اگر اینب و جاهی از فرنگ است
 علمای عزیز
 نوروز
 آهنگی در سکوت
 هدیه
 كجاست عمر، صعود سریع اعداد است
 این روزها درون من از اژدها پُر است
 رقص چوب ها

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

مرا در دل همی آید که من دل را کنم قربان
نباید بددلی کردن بباید کردن این فرمان
دل من می نیارامد که من با دل بیارامم
بباید کرد ترک دل نباید خصم شد با جان
زهی میدان زهی مردان همه در مرگ خود شادان
سر خود گوی باید کرد وانگه رفت در میدان
زهی سر دل عاشق قضای سر شده او را
خنک این سر خنک آن سر که دارد این چنین جولان
اگر جانباز و عیاری وگر در خون خود یاری
پس گردن چه می خاری چه می ترسی چو ترسایان
اگر مجنون زنجیری سر زنجیر می گیری
وگر از شیر زادستی چپی چون گربه در انبان
مرا گفت آن جگرخواره که مهمان توام امشب
جگر در سیخ کش ای دل کبابی کن پی مهمان
کباب است و شراب امشب حرام و کفر خواب امشب
که امشب همچو چتر آمد نهان در چتر شب سلطان
ربابی چشم بربسته رباب و زخمه بر دسته
کمانچه رانده آهسته مرا از خواب او افغان
کشاکش هاست در جانم کشنده کیست می دانم
دمی خواهم بیاسایم ولیکن نیستم امکان
به هر روزم جنون آرد دگر بازی برون آرد
که من بازیچه اویم ز بازی های او حیران
چو جامم گه بگرداند چو ساغر گه بریزد خون
چو خمرم گه بجوشاند چو مستم گه کند ویران
گهی صرفم بنوشاند چو چنگم درخروشاند
به شامم می بپوشاند به صبحم می کند یقظان
گر این از شمس تبریز است زهی بنده نوازی ها
وگر از دور گردون است زهی دور و زهی دوران


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *