+ - x
 » از همین شاعر
 گل را نگر ز لطف سوی خار آمده
 باوفاتر گشت یارم اندکی
 می دان که زمانه نقش سوداست
 درون ظلمتی می جو صفاتش
 انا فتحنا بابکم لا تهجروا اصحابکم
 نوریست میان شعر احمر
 مستان می ما را هم ساقی ما باید
 لا یغرنک سد هوس عن رایی
 ما شادتریم یا تو ای جان
 صنما چونک فریبی همه عیار فریبی

 » بیشتر بخوانید...
 مرا به خانه ام ببر
 بی تو نمی شود قدم زندگی زنم
 روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
 چون سرو کلفتی چند پیچیده اند بر ما
 درمحفل ما ومنم ، محو صفیر هرصدا
 بتو
 مقدر است که تا روح در بدن باشد
 ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس
 های مردم، کاش امشب مست می بودم
 نالدم پای که چند از پی یارم بدوانی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چه نیکبخت کسی که خدای خواند تو را
درآ درآ به سعادت درت گشاد خدا
که برگشاید درها مفتح الابواب
که نزل و منزل بخشید نحن نزلنا
که دانه را بشکافد ندا کند به درخت
که سر برآر به بالا و می فشان خرما
که دردمید در آن نی که بود زیر زمین
که گشت مادر شیرین و خسرو حلوا
کی کرد در کف کان خاک را زر و نقره
کی کرد در صدفی آب را جواهرها
ز جان و تن برهیدی به جذبه جانان
ز قاب و قوس گذشتی به جذب او ادنی
هم آفتاب شده مطربت که خیز سجود
به سوی قامت سروی ز دست لاله صلا
چنین بلند چرا می پرد همای ضمیر
شنید بانگ صفیری ز ربی الاعلی
گل شکفته بگویم که از چه می خندد
که مستجاب شد او را از آن بهار دعا
چو بوی یوسف معنی گل از گریبان یافت
دهان گشاد به خنده که های یا بشرا
به دی بگوید گلشن که هر چه خواهی کن
به فر عدل شهنشه نترسم از یغما
چو آسمان و زمین در کفش کم از سیبی ست
تو برگ من بربایی کجا بری و کجا
چو اوست معنی عالم به اتفاق همه
بجز به خدمت معنی کجا روند اسما
شد اسم مظهر معنی کاردت ان اعرف
وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا
کلیم را بشناسد به معرفت هارون
اگر عصاش نباشد وگر ید بیضا
چگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش
که آفتاب و مه از نور او کنند سخا
چو نور گفت خداوند خویشتن را نام
غلام چشم شو ایرا ز نور کرد چرا
از این همه بگذشتم نگاه دار تو دست
که می خرامد از آن پرده مست یوسف ما
چه جای دست بود عقل و هوش شد از دست
که ساقی ست دلارام و باده اش گیرا
خموش باش که تا شرح این همو گوید
که آب و تاب همان به که آید از بالا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *