+ - x
 » از همین شاعر
 بانگ برآمد ز دل و جان من
 آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی
 گر شمس و قمر خواهی نک شمس و قمر باری
 از ما مرو ای چراغ روشن
 قد اسکرنی ربی من قهوة مد راری
 حلقه ی دل زدم شبی در هوس سلام دل
 ز لقمه ای که بشد دیده تو را پرده
 تشنه خویش کن مده آبم
 ای سنایی گر نیابی یار یار خویش باش
 ای دیده من جمال خود اندر جمال تو

 » بیشتر بخوانید...
 غزل آخرین انزوا
 ياد ايامی که دير و کعبه ام روی تو بود
 چرخی از شرابه های لجن
 مرا صدا بزن از پشت خستگیی خودم
 بعد از این از شعر و از شاعر فراری می شوم
 سلام ای شهر من ای گریه زار گم شده در مه
 دیریست ترا ای گل خودروی ندیدم
 دارم امید عاطفتی از جناب دوست
 باران
 رفته، رفته از کنارت می­ روم دیگر بچیش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چه افسردی در آن گوشه چرا تو هم نمی گردی
مگر تو فکر منحوسی که جز بر غم نمی گردی
چو آمد موسی عمران چرا از آل فرعونی
چو آمد عیسی خوش دم چرا همدم نمی گردی
چو با حق عهدها بستی ز سستی عهد بشکستی
چو قول عهد جانبازان چرا محکم نمی گردی
میان خاک چون موشان به هر مطبخ رهی سازی
چرا مانند سلطانان بر این طارم نمی گردی
چرا چون حلقه بر درها برای بانگ و آوازی
چرا در حلقه مردان دمی محرم نمی گردی
چگونه بسته بگشاید چو دشمن دار مفتاحی
چگونه خسته به گردد چو بر مرهم نمی گردی
سر آنگه سر بود ای جان که خاک راه او باشد
ز عشق رایتش ای سر چرا پرچم نمی گردی
چرا چون ابر بی باران به پیش مه ترنجیدی
چرا همچون مه تابان بر این عالم نمی گردی
قلم آن جا نهد دستش که کم بیند در او حرفی
چرا از عشق تصحیحش تو حرفی کم نمی گردی
گلستان و گل و ریحان نروید جز ز دست تو
دو چشمه داری ای چهره چرا پرنم نمی گردی
چو طوافان گردونی همی گردند بر آدم
مگر ابلیس ملعونی که بر آدم نمی گردی
اگر خلوت نمی گیری چرا خامش نمی باشی
اگر کعبه نه ای باری چرا زمزم نمی گردی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *