+ - x
 » از همین شاعر
 حداء الحادی صباحا بهواکم فاتینا
 صد سال اگر گریزی و نایی بتا به پیش
 ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنم
 بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین
 از رسن زلف تو خلق به جان آمدند
 حالت ده و حیرت ده ای مبدع بی حالت
 چون آینه رازنما باشد جانم
 وقت آن آمد که من سوگندها را بشکنم
 شمس دین بر یوسفان و نازنینان نازنین
 تو کمترخواره ای هشیار می رو

 » بیشتر بخوانید...
 کور خواندی
 بشنو تو برتری
 به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی
 بیا که رایت منصور پادشاه رسید
 دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
 خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
 تا نفس های تو اینگونه وزیدن دارد
 آن پیک نامور که رسید از دیار دوست
 ناگفته ها در نگاه
 خانه - مرد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مندیش از آن بت مسیحایی
تا دل نشود سقیم و سودایی
لاحول کن و ره سلامت گیر
مندیش از آن جمال و زیبایی
فرصت ز کجا که تا کنی لاحول
چون نیست از او دمی شکیبایی
ماهی ز کجا شکیبد از دریا
یا طوطی روح از شکرخایی
چون دین نشود مشوش و ایمان
زان زلف مشوش چلیپایی
اخگر شده دل در آتش رویش
بگرفته عقول بادپیمایی
دل با دو جهان چراست بیگانه
کز جا برمد صفات بی جایی
ای تن تو و تره زار این عالم
چون خو کردی که ژاژ می خایی
ای عقل برو مشاطگی می کن
می ناز بدین که عالم آرایی
بگرفته معلمی در این مکتب
با حفصی اگر چه کارافزایی
ای بر لب بحر همچو بوتیمار
دستور نه تا لبی بیالایی
این ها همه رفت ساقیا برخیز
با تشنه دلان نمای سقایی
مشرق چه کند چراغ افروزی
سلطان چه کند شهی و مولایی
مصقول شود چو چهره گردون
چون دود سیاه را تو بزدایی
درده تو شراب جان فزایی را
کز وی آموخت باده صهبایی
یکتا عیشی است و عشرتی کز وی
جان عارف گرفت یکتایی
از دست تو هر که را دهد این دست
بی عقبه لا شده است الایی
ای شاد دمی که آن صراحی را
از دور به مست خویش بنمایی
چون گوهر می بتافت بر خاکم
خاک تن من نمود مینایی
دریای صفات عشق می جوشد
رمزی دو بگویم ار بفرمایی
ور نی بهلم ستیر و بربسته
من دانم و یار من به تنهایی
زین بگذشتم بیار حمرا را
صفراشکن هزار صفرایی
تا روز رهد ز غصه روزی
وین هندوی شب رهد ز لالایی
در حال مگر درت فروبسته ست
کاندر پیکار قال می آیی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *