+ - x
 » از همین شاعر
 تو مرا می بده و مست بخوابان و بهل
 من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او
 میر شکار من که مرا کرده ای شکار
 مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن
 زهره عشق هر سحر بر در ما چه می کند
 آمدم باز تا چنان گردم
 چنگ خردم بگسل تاری من و تاری تو
 افتادم افتادم در آبی افتادم
 شدم از دست یک باره ز دست عشق تا دانی
 ذوق روی ترشش بین که ز صد قند گذشت

 » بیشتر بخوانید...
 پوستین چپه
 طعنه ساز
 خدایا وقت آن درویش خوش باد
 خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
 چون ابر به نوروز رخ لاله بشست
 گنجشک های حوالی این شهر
 کاکلت را شانه کردی عالمی ديوانه شد
 دیدی! زمانه خلوت ما را ز هم گسست
 زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد
 بهار را باور کن

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هر نفسی از درون دلبر روحانیی
عربده آرد مرا از ره پنهانیی
فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم
برد مسلمانیم وای مسلمانیی
گفت مرا می خوری یا چه گمان می بری
کیست برون از گمان جز دل ربانیی
بر سر افسانه رو مست سوی خانه رو
جان بفشان کان نگار کرد گل افشانیی
یک دم ای خوش عذار حال مرا گوش دار
مست غمت را بیار رسم نگهبانیی
عابد و معبود من شاهد و مشهود من
عشق شناس ای حریف در دل انسانیی
کعبه ما کوی او قبله ما روی او
رهبر ما بوی او در ره سلطانیی
خواجه صاحب نظر الحذر از ما حذر
تا ننهد خواجه سر در خطر جانیی
نی غلطم سر بیار تا ببری صد هزار
گل ندمد جز ز خار گنج به ویرانیی
آمد آن شیر من عاشق جان سیر من
در کف او شیشه ای شکل پری خوانیی
گفتم ای روح قدس آخر ما را بپرس
گفت چه پرسم دریغ حال مرا دانیی
مستم و گم کرده راه تن زن و پرسش مخواه
مست چه ام بوی گیر باده جانانیی
کی بود آن ای خدا ما شده از ما جدا
برده قماشات ما غارت سبحانیی
هر کی ورا کار کیست در کف او خارکیست
هر کی ورا یار کیست هست چو زندانیی
کارک تو هم تویی یارک تو هم تویی
هر کی ز خود دور شد نیست بجز فانیی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *