+ - x
 » از همین شاعر
 در عشق قدیم سال خوردیم
 از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
 چه پادشاست که از خاک پادشا سازد
 بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی
 از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار
 بخش سوم
 بگو ای یار همراز این چه شیوه ست
 درآمد در میان شهر آدم زفت سیلابی
 مبارک باد بر ما این عروسی
 بوی آن باغ و بهار و گلبن رعناست این

 » بیشتر بخوانید...
 گل سرخ و گل زرد
 به نظر وصل دلبری دارم
 فقط یکبار مینازم به بختم
 خفاش شب
 خزان دوباره نرفت
 شبانه
 تباهی
 ساقه در بیهوایی
 بیا بر خویش پیچیدن بیاموز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

کسی که باده خورد بامداد زین ساقی
خمار چشم خوشش بین و فهم کن باقی
به ناشتاب سعادت مرا رسید شتاب
چنانک کعبه بیاید به نزد آفاقی
بیا حیات همه ساقیان بپیما زود
شراب لعل خدایی خاص رواقی
هزار جام پر از زهر داده بود فراق
رسید معدن تریاق و کرد تریاقی
بیا که دولت نو یافت از تو بخت جوان
بیا که خلعت نو یافت از تو مشتاقی
چگونه خنده بپوشم انار خندانم
نبات و قند نتاند نمود سماقی
تویی که جفت کنی هر یتیم را به مراد
که هیچ جفت نداری به مکرمت طاقی
جهان لهو و لعب کودکانه باده دهد
ز توست مستی بالغ که زفت سغراقی
به گرد خانه دل مرا غم همی گردد
بکند دیده ماران زمرد راقی
برآ در آینه شو یا ز پیش چشمم دور
که زنگ قیصر روم و عدو احداقی
نماید آینه ام عکس روی و قانع نیست
صور نماید و بخشد مزید براقی
از این گذر کن کامروز تا به شب عیش است
خراب و مست دریدیم دلق زراقی
بریز بر سر و ریشش سبوی می امروز
هر آنک دم زند از عقل و خوب اخلاقی
چراغ قصر جهان قیصر منست امروز
به برق عارض رومی و چشم قفچاقی
به باد باده پراکنده گشت ابر سخن
فرست باده بی ابر را که رزاقی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *