+ - x
 » از همین شاعر
 بریده شد از این جوی جهان آب
 هر روز پری زادی از سوی سراپرده
 صنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری
 ز جان سوخته ام خلق را حذار کنید
 ای خراب اسرارم از اسرار تو اسرار تو
 تا به کی ای شکر چو تن بی دل و جان فغان کنم
 اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی خویشی
 ای گوش من گرفته تویی چشم روشنم
 ای عاشقان ای عاشقان آن کس که بیند روی او
 آب زنید راه را هین كه نگار می رسد

 » بیشتر بخوانید...
 مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
 چارچوب دروازه
 از آمدنم نبود گردون را سود
 سلام حق
 علت مرگ و زندگی
 جهان مهر و مه زناری اوست
 به هوای تازه ماند غزل من و غم من
 شبانه
 شبی را با من ای ماه سحرخیزان سحرکردی
 جهان را محکمی از امهات است

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

با وی از ایمان و کفر باخبری کافریست
آنک از او آگهست از همه عالم بریست
آه که چه بی بهره اند باخبران زانک هست
چهره او آفتاب طره او عنبریست
آه از آن موسیی کانک بدیدش دمی
گشته رمیده ز خلق بر مثل سامریست
بر عدد ریگ هست در هوسش کوه طور
بر عدد اختران ماه ورا مشتریست
چشم خلایق از او بسته شد از چشم بند
زانک مسلم شده چشم ورا ساحریست
اوست یکی کیمیا کز تبش فعل او
زرگر عشق ورا بر رخ من زرگریست
پای در آتش بنه همچو خلیل ای پسر
کتش از لطف او روضه نیلوفریست
چون رخ گلزار او هست چراگاه روح
روح از آن لاله زار آه که چون پروریست
مفخر جان شمس دین عقل به تبریز یافت
آن گهری را که بحر در نظرش سرسریست


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *