+ - x
 » از همین شاعر
 شاهدی بین که در زمانه بزاد
 چون آینه رازنما باشد جانم
 نشاید از تو چندین جور کردن
 اگر عالم همه پُر خار باشد
 اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش
 جان و جهان می روی جان و جهان می بری
 گر ز تو بوسه ای خرد صد مه و مهر و مشتری
 فعل نیکان محرض نیکیست
 به شکرخنده اگر می ببرد دل ز کسی
 در پرده دل بنگر صد دختر آبستان

 » بیشتر بخوانید...
 چه خوب است سگ جای انسان بروید
 بسر ز افسر تسليم افتخارم بس
 از لعل گذشتم لب دیدار گرفتم
 بزن که سوز دل من به ساز میگوئی
 شعار خسته گی
 دیدار تلخ
 وقتی میان فاجعه و درد میشوی
 نمی دزدد کس از لذات کاهش آفرین خود را
 الا ای رهگذر
 پیام سبز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند
مستی ز جامت می کنند، مستان سلامت می کنند
در عشق گشتم فاش تر وز همگنان قلاش تر
وز دلبران خوش باش تر، مستان سلامت می کنند
غوغای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر، مستان سلامت می کنند
افسون مرا گوید کسی، توبه ز من جوید کسی
بی پا چو من پوید کسی، مستان سلامت می کنند
ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار زو
من کس نمی دانم جز او، مستان سلامت می کنند
ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا
وی شاه طراران بیا، مستان سلامت می کنند
حیران کن و بی رنج کن، ویران کن و پر گنج کن
نقد ابد را سنج کن، مستان سلامت می کنند
شهری ز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم باخبر
وی از تو دل صاحب نظر، مستان سلامت می کنند
آن میر مه رو را بگو وان چشم جادو را بگو
وان شاه خوش خو را بگو مستان سلامت می کنند
آن میر غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو
وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت می کنند
آنجا که یک با خویش نیست، یک مست آنجا بیش نیست
آنجا طریق و کیش نیست، مستان سلامت می کنند
آن جان بی چون را بگو وان دام مجنون را بگو
وان در مکنون را بگو مستان سلامت می کنند
آن دام آدم را بگو وان جان عالم را بگو
وان یار و همدم را بگو مستان سلامت می کنند
آن بحر مینا را بگو وان چشم بینا را بگو
وان طور سینا را بگو مستان سلامت می کنند
آن توبه سوزم را بگو وان خرقه دوزم را بگو
وان نور روزم را بگو مستان سلامت می کنند
آن عید قربان را بگو وان شمع قرآن را بگو
وان فخر رضوان را بگو مستان سلامت می کنند
ای شه حسام الدین ما، ای فخر جمله اولیا!
ای از تو جانها آشنا! مستان سلامت می کنند


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *