+ - x
 » دیگر شاعران
 علامه اقبال لاهوری
 اسماعیل خراسانپور
 جاوید فرهاد
 عبیدالله زاکانی
 حافظ شیرازی
 بهار سعید
 نور الله وثوق
 سید رضا محمدی
 مجیب مهرداد
 فروغ فرخزاد

  اول
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دوم
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سوم
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهارم
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  پنجم
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  ششم
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هفتم
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هشتم
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نهم
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  دهم
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  یازدهم
   » دفعات بازدید: ۱۹۶۸

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۳
  دوازدهم
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سیزدهم
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهاردهم
   » دفعات بازدید: ۱۴۰۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  پانزدهم
   » دفعات بازدید: ۱۶۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  شانزدهم
   » دفعات بازدید: ۱۴۹۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هفدهم
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  هجدهم
   » دفعات بازدید: ۱۲۲۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  نوزدهم
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیستم
   » دفعات بازدید: ۱۳۹۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و یکم
   » دفعات بازدید: ۱۳۳۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و دوم
   » دفعات بازدید: ۱۳۵۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و سوم
   » دفعات بازدید: ۱۴۲۷

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و چهارم
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و پنجم
   » دفعات بازدید: ۱۷۴۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و ششم
   » دفعات بازدید: ۱۸۲۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و هفتم
   » دفعات بازدید: ۱۴۷۱

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  بیست و هشتم
   » دفعات بازدید: ۱۸۱۰

امتیاز: ۵,۰ | مجموع آراء: ۱
  بیست و نهم
   » دفعات بازدید: ۱۵۵۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی ام
   » دفعات بازدید: ۱۸۰۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و یکم
   » دفعات بازدید: ۱۷۶۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و دوم
   » دفعات بازدید: ۱۶۶۰

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و سوم
   » دفعات بازدید: ۱۴۸۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و چهارم
   » دفعات بازدید: ۱۴۵۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و پنجم
   » دفعات بازدید: ۱۴۴۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و ششم
   » دفعات بازدید: ۱۳۸۸

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و هفتم
   » دفعات بازدید: ۱۵۹۶

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و هشتم
   » دفعات بازدید: ۱۴۳۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  سی و نهم
   » دفعات بازدید: ۱۵۳۳

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهلم
   » دفعات بازدید: ۱۵۶۴

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهل و یکم
   » دفعات بازدید: ۱۵۴۹

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهل و دوم
   » دفعات بازدید: ۱۶۱۲

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهل و سوم
   » دفعات بازدید: ۱۶۷۵

امتیاز: ۰,۰ | مجموع آراء: ۰
  چهل و چهارم
   » دفعات بازدید: ۱۵۱۰

امتیاز: ۴,۰ | مجموع آراء: ۱
  رویۀ پیشین

رویۀ پسین