+ - x
 » از همین شاعر
 عاقبت از عاشقان بگریختی
 بده آن مرد ترش را قدحی ای شه شیرین
 سیدی انی کالیل انت فی زی النهار
 دل با دل دوست در حنین باشد
 بر آستانه اسرار آسمان نرسد
 زهی چشم مرا حاصل شده آیین خون ریزی
 عشق مرا بر همگان برگزید
 یکی طوطی مژده آور یکی مرغی خوش آوازی
 بشکسته سر خلقی سر بسته که رنجورم
 عمر بر اومید فردا می رود

 » بیشتر بخوانید...
 چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد
 از هر چه بجر می است کوتاهی به
 هر که را با خط سبزت سر سودا باشد
 بازی
 به دعوت هم کسی را کس نمی گوید بیا اینجا
 تسکین
 خم نیرنگ
 هم پای خورشید پاییز
 نهنگی بچه خود را چه خوش گفت
 بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود
چو رسد تیر غمزه ات همه قدها کمان شود
چو تو دلداریی کنی دو جهان جمله دل شود
دل ما چون جهان شود همه دل ها جهان شود
فتد آتش در این فلک که بنالد از آن ملک
چو غم و دود عاشقان به سوی آسمان شود
نبود رشک عشق تو بجهد خون عاشقان
چو شفق بر سر افق همه گردون نشان شود
چه زمان باشد آن زمان که بلرزد ز تو زمین
چه عجب باشد آن مکان چو مکان لامکان شود
ز خیال نگار من چو بخندد بهار من
رخ او گلفشان شود نظرم گلستان شود
بفشان گل که گلشنی همه را چشم روشنی
به کرم گر نظر کنی چه شود چه زیان شود
خوشم ار سر بداده ام چو درختان به باد من
که به باغ جمال تو نظرم باغبان شود
چه عجب گر ز مستیت خرف و سرگران شوم
چو درختی که میوه اش بپزد سرگران شود
چو بنفشه دوتا شدم چو سمن بی وفا شدم
که دل لاله ها سیه ز غم ارغوان شود
رخ یارم چو گلستان رخ زارم چو زعفران
رخ او چون چنین بود رخ عاشق چنان شود
همه نرگس شود رزان ز پی دید گلستان
گل تو بهر بوسه اش همه شکل دهان شود
به وصال بهار او چو بخندد دل چمن
ز غم هجر جوی ها چو سرشکم روان شود
چو پرست از محبتش دل آن عالم خل
که درختش ز شکر دوست سراسر زبان شود
چو سر از خاک برزنند ز درختان ندا رسد
که تو هر چه نهان کنی همه روزی عیان شود
گل سوری گشاد رخ به لجاج گل سه تو
گل گفتش نمایمت چو گه امتحان شود
ز تک خاک دانه ها سوی بالا برآمده
که عنایت فتاده را به علی نردبان شود
تو زمین خورنده بین بخورد دانه پرورد
عجب این گرگ گرسنه رمه را چون شبان شود
همه گرگان شبان شده همه دزدان چو پاسبان
چه برد دزد عاشقان چو خدا پاسبان شود
مشتاب ار چه باغ را ز کرم سفره سبز شد
بنشین منتظر دمی که کنون وقت خوان شود
ز رفیقان گلستان مرم از زخم خاربن
که رفیق سلاح کش مدد کاروان شود
خمش ای دل که گر کسی بود او صادق طلب
جهت صدق طالبان خمشی ها بیان شود


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *