+ - x
 » از همین شاعر
 راز تو فاش می کنم صبر نماند بیش از این
 زان شاهد شکرلب زان ساقی خوش مذهب
 دلم چو دیده و تو چون خیال در دیده*
 ساقیا گردان کن آخر آن شراب صاف را
 از هوای شمس دین بنگر تو این دیوانگی
 آمد خیال آن رخ چون گلستان تو
 الا یا مالکا رق الزمان
 هر که را اسرار عشق اظهار شد
 ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته
 مطربا بردار چنگ و لحن موسیقار زن

 » بیشتر بخوانید...
 هستی به تپش رفت و اثر نیست نفس را
 هم میهنم ز چیست که همتا نمی شویم
 آیینه شکسته
 حرفی میان ما شد و اما به دل نگیر
 رنج دیگر
 ترسم که از این رابطه، یک بار دلت بد شده باشد
 خاکی که به زیر پای هر نادانی است
 عید تلخ
 فصل کهنه عشق
 شعر بلند اندام تو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

میل هواش می کنم طال بقاش می زنم
حلقه به گوش و عاشقم طبل وفاش می زنم
از دل و جان شکسته ام بر سر ره نشسته ام
قافله خیال را بهر لقاش می زنم
غیر طواشی غمش یا یلواج مرهمش
هر چه سری برون کند بر سر و پاش می زنم
این دل همچو چنگ را مست خراب دنگ را
زخمه به کف گرفته ام همچو سه تاش می زنم
دل که خرید جوهری از تک حوض کوثری
خفت و بها نمی دهد بهر بهاش می زنم
شب چو به خواب می رود گوش کشانش می کشم
چون به سحر دعا کند وقت دعاش می زنم
لذت تازیانه ام کی برسد به لاشه اش
چون که گمان برد که من بهر فناش می زنم
گر قمر و فلک بود ور خرد و ملک بود
چونک حجاب دل شود زود قفاش می زنم
گفتم شیشه مرا بر سر سنگ می زنی
گفت چو لاف عشق زد تیغ بلاش می زنم
هر رگ این رباب را ناله نو نوای نو
تا ز نواش پی برد دل که کجاش می زنم
در دل هر فغان او چاشنی سرشته ام
تا نبری گمان که من سهو و خطاش می زنم
خشم شهان گه عطا خنجر و گرز می زند
من به سخاش می کشم من به عطاش می زنم
سخت لطیف می زنم دیده بدان نمی رسد
دل که هوای ما کند همچو هواش می زنم
خامش باش زین حنین پرده راست نیست این
راه شماست این نوا پیش شماش می زنم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *