+ - x
 » از همین شاعر
 برخیز و صبوح را بیارا
 ای مهی کاندر نکویی از صفت افزوده ای
 دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید
 دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم
 آن خواجه را از نیم شب بیماریی پیدا شده ست
 بخش چهاردهم
 تلخ کنی دهان من قند به دیگران دهی
 ما را مسلم آمد هم عیش و هم عروسی
 دل و جان را طربگاه و مقام او
 امروز سماع است و شراب است و صراحی

 » بیشتر بخوانید...
 در خنده های آیینه من گریه می کنم
 پرده از شاهد قدم بردار
 نقد مدرن
 ستاره ها و آفتاب
 در گوش دلم گفت فلک پنهانی
 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد
 گل کرده سبز ناز خیالت به خانه ام
 پیام سبز
 ای انگبین فروش دروغین ترا سزاست
 ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ای عشق که کردستی تو زیر و زبر خوابم
تا غرقه شده ست از تو در خون جگر خوابم
از کان شکر جستن اندر شب آبستن
بگداخت در اندیشه مانند شکر خوابم
بی لطف وصال او گشتم چو هلال او
تا شب نبرد هرگز در دور قمر خوابم
چون شب بشود تاری با این همه بیداری
با عشق همی گویم کای عشق ببر خوابم
چون خواب مرا بیند بگریزد و بنشیند
از من برود آید در شخص دگر خوابم
یاران که چه یاریدم تنها مگذاریدم
چون عشق ملک برده ست از چشم بشر خوابم
بنشین اگری عاشق تا صبحدم صادق
با من که نمی آید تا صبح و سحر خوابم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *