+ - x
 » از همین شاعر
 گر از شراب دوشین در سر خمار داری
 از دور بدیده شمس دین را
 متاز ای دل سوی دریای ناری
 مکن مکن که روا نیست بی گنه کشتن
 آن مایی همچو ما دلشاد باش
 تماشا مرو نک تماشا تویی
 هر کی از نیستی آید به سوی او خبری
 هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او
 به گوش دل پنهانی بگفت رحمت کل
 لی حبیب حبه یشوی الحشا

 » بیشتر بخوانید...
 از اضغاث احلام یک ملاّ
 ماهی ها در ماهی تابه مستی میكنند
 شکار بوی ارچه
 اين عکس شوخ و شنگ قشنگ از نگار ماست
 رنگ انگشتان
 چو گم شد پرتو عشق از دل من
 آیینه بر خاک زد صنع یکتا
 همت پولاد
 سوگ سرود ۱
 شکوه نا امیدی

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

این شکل که من دارم ای خواجه که را مانم
یک لحظه پری شکلم یک لحظه پری خوانم
در آتش مشتاقی هم جمعم و هم شمعم
هم دودم و هم نورم هم جمع و پریشانم
جز گوش رباب دل از خشم نمالم من
جز چنگ سعادت را از زخمه نرنجانم
چون شکر و چون شیرم با خود زنم و گیرم
طبعم چو جنون آرد زنجیر بجنبانم
ای خواجه چه مرغم من نی کبکم و نی بازم
نی خوبم و نی زشتم نی اینم و نی آنم
نی خواجه بازارم نی بلبل گلزارم
ای خواجه تو نامم نه تا خویش بدان خوانم
نی بنده نی آزادم نی موم نه پولادم
نی دل به کسی دادم نی دلبر ایشانم
گر در شرم و خیرم از خود نه ام از غیرم
آن سو که کشد آن کس ناچار چنان رانم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *