+ - x
 » از همین شاعر
 مها به دل نظری کن که دل تو را دارد
 مرا گویی که رایی من چه دانم
 پنبه ز گوش دور کن بانگ نجات می رسد
 باز نگار می کشد چون شتران مهار من
 عاشقان پیدا و دلبر ناپدید
 باده نمی بایدم فارغم از درد و صاف
 ما آب دریم ما چه دانیم
 آن کس که به بندگیت آید
 رشاء العشق حبیبی لشرود و مضل
 ای خواجه بازرگان از مصر شکر آمد

 » بیشتر بخوانید...
 فقط یکبار مینازم به بختم
 زلف او برده قرار خاطر از من یادگاری
 مگو با من خدای ما چنین کرد
 در دهر چو آواز گل تازه دهند
 کابل
 ساقیا آمدن عید مبارک بادت
 کس نیست در این گوشه فراموشتر از من
 ساعتی خندید با خود از دم ِ یك روسپی
 ای نورس شرقی
 دوبیتی های هزارگی بخش یکم

۵.۰
امتیاز: ۵.۰ | مجموع آراء: ۱

دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم
یا نمکدان کی دیده ست که من در شورم
هر چه امروز بریزم شکنم تاوان نیست
هر چه امروز بگویم بکنم معذورم
بوی جان هر نفسی از لب من می آید
تا شکایت نکند جان که ز جانان دورم
گر نهی تو لب خود بر لب من مست شوی
آزمون کن که نه کمتر ز می انگورم
ساقیا آب درانداز مرا تا گردن
زانک اندیشه چو زنبور بود من عورم
شب گه خواب از این خرقه برون می آیم
صبح بیدار شوم باز در او محشورم
هین که دجال بیامد بگشا راه مسیح
هین که شد روز قیامت بزن آن ناقورم
گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن
ور نه پاره ست دلم پاره کن از ساطورم
باده آمد که مرا بیهده بر باد دهد
ساقی آمد به خرابی تن معمورم
روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم
بی کمر چست میان بسته که گویی مورم
سوی خم آمده ساغر که بکن تیمارم
خم سر خویش گرفته ست که من رنجورم
ما همه پرده دریده طلب می رفته
می نشسته به بن خم که چه من مستورم
تو که مست عنبی دور شو از مجلس ما
که دلت را ز جهان سرد کند کافورم
چون تنم را بخورد خاک لحد چون جرعه
بر سر چرخ جهد جان که نه جسمم نورم
نیم آن شاه که از تخت به تابوت روم
خالدین ابدا شد رقم منشورم
اگر آمیخته ام هم ز فرح ممزوجم
وگر آویخته ام هم رسن منصورم
جام فرعون نگیرم که دهان گنده کند
جان موسی است روان در تن همچون طورم
هله خاموش که سرمست خموش اولیتر
من فغان را چه کنم نی ز لبش مهجورم
شمس تبریز که مشهورتر از خورشید است
من که همسایه شمسم چو قمر مشهورم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *