+ - x
 » از همین شاعر
 سیر نیم سیر نی از لب خندان تو
 من آنم کز خیالاتش تراشنده وثن باشم
 من سرخوش و تو دلخوش غم بی دل و بی سر به
 ماییم و دو چشم و جان خیره
 ساقی ز پی عشق روان است روانم
 تو دیده گشته و ما را بکرده نادیده
 عشوۀ دشمن بخوردی عاقبت
 مرا گویی چه سانی من چه دانم
 آمد بهار خرم آمد نگار ما
 در این سلام مرا با تو دار و گیر جداست

 » بیشتر بخوانید...
 پاییز
 دردیدهً من بسکه هوس انگیزی
 پرنده
 اعتماد
 کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند
 در لعل لبت گرچه حيات دو جهانست
 بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد
 بچشم من جهان جز رهگذر نیست
 شوق بی نیاز
 مرا در واژه ها جویید

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی
صنما در انتظارم هله تا تو شاد باشی
تو مرا چو خسته بینی نظر خجسته بینی
دل و جان به غم سپارم هله تا تو شاد باشی
ز غم دلم چه شادی به جفا چه اوستادی
دم شاد برنیارم هله تا تو شاد باشی
صنما چو تیغ دشنه تو به خون بنده تشنه
ز دو دیده خون ببارم هله تا تو شاد باشی
تو مرا چو شاد بینی سر و سینه پر ز کینی
سر خویش را نخارم هله تا تو شاد باشی
ز تو بخت و جاه دارم دل تو نگاه دارم
صنما بر این قرارم هله تا تو شاد باشی
تویی جان این زمانه تو نشسته پربهانه
ز زمانه برکنارم هله تا تو شاد باشی
تن و نفس تا نمیرد دل و جان صفا نگیرد
همه این شده ست کارم هله تا تو شاد باشی


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *