+ - x
 » از همین شاعر
 بخوردم از کف دلبر شرابی
 ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده
 با چرخ گردان تیره هوایی
 پیشتر آ روی تو جز نور نیست
 ای شه جاودانی وی مه آسمانی
 ای گل تو را اگر چه رخسار نازکست
 ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا
 منم فانی و غرقه در ثبوتی
 زهی لواء و علم لا اله الا الله
 اگر بگذشت روز ای جان به شب مهمان مستان شو

 » بیشتر بخوانید...
 فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحرا
 ترا با خرقه و عمامه کاری
 حضرت بوش
 غريبم من سر و سامانه ام نيست
 زندگی بشتافت، یا من؟
 صدره در انتظارت تا پشت در دویدم
 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
 من ترک عشق شاهد و ساغر نمی کنم
 بین دو بیداری
 رفته

۴.۵
امتیاز: ۴.۵ | مجموع آراء: ۲

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما
سور و عروسی را خدا ببرید بر بالای ما
زهره قرین شد با قمر طوطی قرین شد با شکر
هر شب عروسیی دگر از شاه خوش سیمای ما
ان القلوب فرجت ان النفوس زوجت
ان الهموم اخرجت در دولت مولای ما
بسم الله امشب بر نوی سوی عروسی می روی
داماد خوبان می شوی ای خوب شهرآرای ما
خوش می روی در کوی ما خوش می خرامی سوی ما
خوش می جهی در جوی ما ای جوی و ای جویای ما
خوش می روی بر رای ما خوش می گشایی پای ما
خوش می بری کف های ما ای یوسف زیبای ما
از تو جفا کردن روا وز ما وفا جستن خطا
پای تصرف را بنه بر جان خون پالای ما
ای جان جان جان را بکش تا حضرت جانان ما
وین استخوان را هم بکش هدیه بر عنقای ما
رقصی کنید ای عارفان چرخی زنید ای منصفان
در دولت شاه جهان آن شاه جان افزای ما
در گردن افکنده دهل در گردک نسرین و گل
کامشب بود دف و دهل نیکوترین کالای ما
خاموش کامشب زهره شد ساقی به پیمانه و به مد
بگرفته ساغر می کشد حمرای ما حمرای ما
والله که این دم صوفیان بستند از شادی میان
در غیب پیش غیبدان از شوق استسقای ما
قومی چو دریا کف زنان چون موج ها سجده کنان
قومی مبارز چون سنان خون خوار چون اجزای ما
خاموش کامشب مطبخی شاهست از فرخ رخی
این نادره که می پزد حلوای ما حلوای ما


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *