+ - x
 » از همین شاعر
 پنهان به میان ما می گردد سلطانی
 من از این خانه به در می نروم
 نگفتم دوش ای زین بخاری
 سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد
 ای دهان آلوده جانی از کجا می خورده ای
 چونک جمال حسن تو اسب شکار زین کند
 آب حیوان باید مر روح فزایی را
 ای دل بی قرار من راست بگو چه گوهری
 می بسازد جان و دل را بس عجایب کان صیام
 عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند

 » بیشتر بخوانید...
 در عالمی که با خود رنگی نبود ما را
 احساس
 بی ریشه
 بادراه
 اگر پندی ز درویشی پذیری
 طرز خوبان
 آن قصر که با چرخ همیزد پهلو
 زبن وجودی کز عدم شرمنده می گیرد مرا
 دل از من برد و روی از من نهان کرد
 استقامت

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

چون نبینم من جمالت صد جهان خود دیده گیر
چون حدیث تو نباشد سر سر بشنیده گیر
ای که در خوابت ندیده آدم و ذریتش
از کی پرسم وصف حسنت از همه پرسیده گیر
چون نباشم در وصالت ای ز بینایان نهان
در بهشت و حور و دولت تا ابد باشیده گیر
چون نبینم خشم و ناز شکرینت هر دمی
بر سر شاهان معنی مر مرا نازیده گیر
چونک ابر هجر تو ماه تو را پوشیده کرد
صد هزاران در و گوهر بر سرم باریده گیر
چونک مستان را نباشد شمع و شاهد روی تو
صد هزاران خم باده هر طرف جوشیده گیر
خضر بی من گر ببیند روی تو ای وای من
ور نبیند آب حیوان هر دمش نوشیده گیر
چون فنا خواهد شدن این ساحره دنیای دون
تخت و بخت و گنج و عالم را به من بخشیده گیر
در ازل جان های صدیقان نثار روی تو
چونک رویت را نبینم خود نثاری چیده گیر
این عزیز مصر جانم تا نبیند روی تو
هر دو روزی یوسفی شکرلبی بخریده گیر
ای خروشیده ز دردم سنگ و آهن دم به دم
چون نجست از سنگ و آهن برق بخروشیده گیر
یک شب این دیوانه را مهمان آن زنجیر کن
ور بژولاند سر زلف تو را ژولیده گیر
ور جهان در عشق تو بدگوی من شد باک نیست
صد دروغ و افترا بر صادقی بافیده گیر
با فراقت از دو عالم چون منم مظلومتر
گر بنالد ظالم از مظلوم تو نالیده گیر
چون نلافم شمس تبریز از سگان کوی تو
بر سر شیران عالم مر مرا لافیده گیر


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *