+ - x
 » از همین شاعر
 یکی مطرب همی خواهم در این دم
 مر بحر را ز ماهی دایم گزیر باشد
 ستیزه کن که ز خوبان ستیزه شیرینست
 وجهک مثل القمر قلبک مثل الحجر
 خواب از پی آن آید تا عقل تو بستاند
 مستم از باده های پنهانی
 جان خاک آن مهی که خداش است مشتری
 دیده خون گشت و خون نمی خسبد
 آن مطرب ما خوشست و چنگش
 تو نفس نفس بر این دل هوسی دگر گماری

 » بیشتر بخوانید...
 حاصل نشد ز وصل تو کامم هزار حيف
 کشند ز سينهء من آه زبانه برون
 ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
 وه چه شادم که تو یارم شده ای
 ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست
 ندانی تا نباشی محرم مرد
 امشب که گریه کردم بغض ترا عزیزم
 بنگر ز صبا دامن گل چاک شده
 از دوست داشتن
 بار دیگر در برت با دل کشالی آمدم

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

امروز روز شادی و امسال سال لاغ
نیکوست حال ما که نکو باد حال باغ
آمد بهار و گفت به نرگس به خنده گل
چشم من و تو روشن بی روی زشت زاغ
گل نقل بلبلان و شکر نقل طوطیان
سبزه ست و لاله زار و چمن کوری کلاغ
با سیب انار گفت که شفتالویی بده
گفت این هوس پزند همه منبلان راغ
شفتالوی مسیح به جان می توان خرید
جانی نه کز دلست ترقیش نه از دماغ
باغ و بهار هست رسول بهشت غیب
بشنو که بر رسول نباشد بجز بلاغ
در آفتاب فضل گشا پر و بال نو
کز پیش آفتاب برفتست میغ و ماغ
چندان شراب ریخت کنون ساقی ربیع
مستسقیان خاک از این فیض کرده کاغ
خورشید ما مقیم حمل در بهار جان
فارغ ز بهمنست و ز کانون زهی مساغ
سر همچنین بجنبان یعنی سر مرا
خاریدن آرزوست ندارم بدو فراغ
امروز پایدار که برپاست ساقیی
کبست خاک را و فلک را دو صد چراغ
گه آب می نماید و گه آتشی کز او
دل داغ داغ بود و رهانیده شد ز داغ
غم چیغ چیغ کرد چو در چنگ گربه موش
گو چیغ چیغ می کن و گو چاغ چاغ چاغ
آتش بزن به چرخه و پنبه دگر مریس
گردن چو دوک گشت این حرف چون پناغ


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *