+ - x
 » از همین شاعر
 بر آستانه اسرار آسمان نرسد
 زهی لواء و علم لا اله الا الله
 نی تو شکلی دگری سنگ نباشی تو زری
 مطرب عشق ابدم زخمه عشرت بزنم
 هر آن دل ها که بی تو شاد باشد
 چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن
 بی تو بسر نمی شود، با دگری می نشود
 ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر
 که شکیبد ز تو ای جان که جگرگوشه جانی
 ای عاشقان ای عاشقان هنگام کوچ است از جهان

 » بیشتر بخوانید...
 از هر چه بجر می است کوتاهی به
 پیوند
 آن کبوتر ز لب بام وفا شد سفری
 نی شعر مانده نی كشش گونۀ گُلی
 پنجره ات را ببند
 پیچ در پیچ
 آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن
 ز بزم وصل ، خواهشهای بیجا می برد ما را
 حرف آخر
 مست شبرو

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

هین خیره خیره می نگر اندر رخ صفراییم
هر کس که او مکی بود داند که من بطحاییم
زان لاله روی دلستان روید ز رویم زعفران
هر لحظه زان شادی فزا بیش است کارافزاییم
مانند برف آمد دلم هر لحظه می کاهد دلم
آن جا همی خواهد دلم زیرا که من آن جاییم
هر جا حیاتی بیشتر مردم در او بی خویشتر
خواهی بیا در من نگر کز شید جان شیداییم
آن برف گوید دم به دم بگذارم و سیلی شوم
غلطان سوی دریا روم من بحری و دریاییم
تنها شدم راکد شدم بفسردم و جامد شدم
تا زیر دندان بلا چون برف و یخ می خاییم
چون آب باش و بی گره از زخم دندان ها بجه
من تا گره دارم یقین می کوبی و می ساییم
برف آب را بگذار هین فقاع های خاص بین
می جوشد و بر می جهد که تیزم و غوغاییم
هر لحظه بخروشانترم برجسته و جوشانترم
چون عقل بی پر می پرم زیرا چو جان بالاییم
بسیار گفتم ای پدر دانم که دانی این قدر
که چون نیم بی پا و سر در پنجه آن ناییم
گر تو ملولستی ز من بنگر در آن شاه زمن
تا گرم و شیرینت کند آن دلبر حلواییم
ای بی نوایان را نوا جان ملولان را دوا
پران کننده جان که من از قافم و عنقاییم
من بس کنم بس از حنین او بس نخواهد کرد از این
من طوطیم عشقش شکر هست از شکر گویاییم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *