+ - x
 » از همین شاعر
 ذاتت عسلست ای جان گفتت عسلی دیگر
 ای دل شکایت ها مکن تا نشنود دلدار من
 می شناسد پرده جان آن صنم
 مگر دانید با دلبر به حق صحبت و یاری
 بده آن باده به ما باده به ما اولیتر
 فرود آ تو ز مرکب بار می بین
 در فنای محض افشانند مردان آستی
 مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار
 به جان تو پس گردن نخاری
 چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند

 » بیشتر بخوانید...
 برآنم تا که از تو دل بگیرم
 خشت سر خم ز ملکت جم خوشتر
 آنکه خوابم را ورق می زد
 آن کبوتر ز لب بام وفا شد سفری
 حرف آخر
 آيينه را به پيش دهانم مياوريد
 به خدا وقتی تو رفتی
 این بار بمان كه شب درازی بكند
 غزل آخرین انزوا

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

از اول امروز چو آشفته و مستیم
آشفته بگوییم که آشفته شدستیم
آن ساقی بدمست که امروز درآمد
صد عذر بگفتیم و زان مست نرستیم
آن باده که دادی تو و این عقل که ما راست
معذور همی دار اگر جام شکستیم
امروز سر زلف تو مستانه گرفتیم
صد بار گشادیمش و صد بار ببستیم
رندان خرابات بخوردند و برفتند
ماییم که جاوید بخوردیم و نشستیم
وقت است که خوبان همه در رقص درآیند
انگشت زنان گشته که از پرده بجستیم
یک لحظه بلانوش ره عشق قدیمیم
یک لحظه بلی گوی مناجات الستیم
از گفت بلی صبر نداریم ازیرا
بسرشته و بر رسته سغراق الستیم
بالا همه باغ آمد و پستی همگی گنج
ما بوالعجبانیم نه بالا و نه پستیم
خاموش که تا هستی او کرد تجلی
هستیم بدان سان که ندانیم که هستیم
تو دست بنه بر رگ ما خواجه حکیما
کز دست شدستیم ببین تا ز چه دستیم
هر چند پرستیدن بت مایه کفر است
ما کافر عشقیم گر این بت نپرستیم
جز قصه شمس حق تبریز مگویید
از ماه مگویید که خورشیدپرستیم


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *