+ - x
 » از همین شاعر
 از اصل چو حورزاد باشیم
 ابصرت روحی ملیحا زلزلت زلزالها
 من چو در گور درون خفته همی فرسایم
 آن زمانی را که چشم از چشم او مخمور بود
 بیا کز غیر تو بیزار گشتم
 شحنه عشق می کشد از دو جهان مصادره
 از فراق شمس دین افتاده ام در تنگنا
 کردم با کان گهر آشتی
 بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل
 دیر آمدۀ ، سفر مکن زود

 » بیشتر بخوانید...
 در دایره ای که آمد و رفتن ماست
 در برابر خدا
 در تو دو چشم وحشی، یک چهره ی اناری
 افلاک که جز غم نفزایند دگر
 دو نیمه سیب
 اگر چه باده فرح بخش و باد گل بیز است
 رشته کار بدست من بيکار ه بود
 تو چه موجود خدايی، تو چه دردی چه دوايی
 چند بارد غم دنیا به تن تنهایی
 سر بکش سر بکش

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

آن یار غریب من آمد به سوی خانه
امروز تماشا کن اشکال غریبانه
یاران وفا را بین اخوان صفا را بین
در رقص که بازآمد آن گنج به ویرانه
ای چشم چمن می بین وی گوش سخن می چین
بگشای لب نوشین ای یار خوش افسانه
امروز می باقی بی صرفه ده ای ساقی
از بحر چه کم گردد زین یک دو سه پیمانه
پیمانه و پیمانه در باده دوی نبود
خواهی که یکی گردد بشکن تو دو پیمانه
من باز شکارم جان دربند مدارم جان
زین بیش نمی باشم چون جغد به ویرانه
قانع نشوم با تو صبر از دل من گم شد
رو با دگری می گو من نشنوم افسانه
من دانه افلاکم یک چند در این خاکم
چون عدل بهار آمد سرسبز شود دانه
تو آفت مرغانی زان دانه که می دانی
یک مشت برافشانی ز انبار پر از دانه
ای داده مرا رونق صد چون فلک ازرق
ای دوست بگو مطلق این هست چنین یا نه
بار دگر ای جان تو زنجیر بجنبان تو
وز دور تماشا کن در مردم دیوانه
خود گلشن بخت است این یا رب چه درخت است این
صد بلبل مست این جا هر لحظه کند لانه
جان گوش کشان آید دل سوی خوشان آید
زیرا که بهار آمد شد آن دی بیگانه


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *