+ - x
 » از همین شاعر
 هم آگه و هم ناگه مهمان من آمد او
 ز گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی
 ای دشمن عقل من وی داروی بی هوشی
 می پرد این مرغ دیگر در جنان عاشقان
 ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا
 اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
 واجب کند چو عشق مرا کرد دل خراب
 بیدار کن طرب را بر من بزن تو خود را
 تو خدای خویی تو صفات هویی
 ننگ هر قافله در شش دره ابلیسی

 » بیشتر بخوانید...
 فش فش دیگ بخار
 فریاد خسته
 گفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آید
 چو اشک اندر دل فطرت تپیدم
 کبریت
 تب و تابی که باشد جاودانه
 شعر بلند اندام تو
 خلق
 خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

مرا بدید و نپرسید آن نگار چرا
ترش ترش بگذشت از دریچه یار چرا
سبب چه بود چه کردم که بد نمود ز من
که خاطرش بگرفتست این غبار چرا
ز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد
چرا کشید چنین تیغ ذوالفقار چرا
چو دیدم آن گل او را که رنگ ریخته بود
دمید از دل مسکین هزار خار چرا
چو لب به خنده گشاید گشاده گردد دل
در آن لبست همیشه گشاد کار چرا
میان ابروی خود چون گره زند از خشم
گره گره شود از غم دل فکار چرا
زهی تعلق جان با گشاد و خنده او
یکی دمش که نبینم شوم نزار چرا
جهان سیه شود آن دم که رو بگرداند
نه روز ماند و نی عقل برقرار چرا
یکی نفس که دل یار ما ز ما برمید
چرا رمید ز ما لطف کردگار چرا
مگر که لطف خدا اوست ما غلط کردیم
وگر نه خوبی او گشت بی کنار چرا
برون صورت اگر لطف محض دادی روی
پیمبران ز چه گشتند پرده دار چرا


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *