+ - x
 » از همین شاعر
 گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش
 اگر خواب آیدم امشب سزای ریش خود بیند
 انتم الشمس و القمر منکم السمع و البصر
 مست شدی عاقبت آمدی اندر میان
 فقر را در خواب دیدم دوش من
 بیاموز از پیمبر کیمیایی
 امشب پریان را من تا روز به دلداری
 آن مطرب ما خوشست و چنگش
 امروز جمال تو سیمای دگر دارد
 ساقی روحانیان روح شدم خیز خیز

 » بیشتر بخوانید...
 پسری که بر سر او دوهزار سر شکسته
 پریشان نسخه کرد اجزای مژگان تر ما را
  تا ذات نهاده در صفائیم همه
 غم زمانه که هیچش کران نمی بینم
 زلزله
 از سالهای توت و ابریشم
 ابتدا از چشم هایت یک جهنم ساختند
 مسلمانی که داند رمز دین را
 جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
 منگنه

۰.۰
امتیاز: ۰.۰ | مجموع آراء: ۰

گل را نگر ز لطف سوی خار آمده
دل ناز و باز کرده و دلدار آمده
مه را نگر برآمده مهمان شب شده
دامن کشان ز عالم انوار آمده
خورشید را نگر که شهنشاه اختر است
از بهر عذر گازر غمخوار آمده
منگر به نقطه خوار تو آن را نگر که دوست
اندر طواف نقطه چو پرگار آمده
آن دلبری که دل ز همه دلبران ربود
اندر وثاق این دل بیمار آمده
این عشق همچو روح در این خاکدان غریب
مانند مصطفاست به کفار آمده
همچون بهار سوی درختان خشک ما
آن نوبهار حسن به ایثار آمده
پنهان بود بهار ولی در اثر نگر
زو باغ زنده گشته و در کار آمده
جان را اگر نبینی در دلبران نگر
با قد سرو و روی چو گلنار آمده
گر عشق را نبینی در عاشقان نگر
منصوروار شاد سوی دار آمده
در عین مرگ چشمه آب حیات دید
آن چشمه ای که مایه دیدار آمده
آمد بهار عشق به بستان جان درآ
بنگر به شاخ و برگ به اقرار آمده
اقرار می کنند که حشر و قیامت است
آن مردگان باغ دگربار آمده
ای دل ز خود چو باخبری رو خموش کن
چون بی خبر مباش به اخبار آمده


دیدگاه ها   پنهان نمودن

تا کنون دیدگاهی بر این سروده نوشته نشده است. برای نوشتن دیدگاه از فورم پایین استفاده نمایید.

 نام *
 سایت  
 پست الکترونیکی  
 *